Registered actions

Green steps in Lubana

16 September 2017 - 22 September 2017
Lubana
Latvia
Activities in the city of Lubana, held by the project of Friends of Earth Latvia "School of Sustainability" and Lubana city Municipality, to promote "car free" choices and lifestyle, engaging sport and outdoor activities with environmental workshops and lectures.
Vides aizsardzības organizācijas Zemes draugi projekts "Ilgtspējas skola" un Lubānas pašvaldība kopīgi popularizēs videi draudzīgu mobilitāti, rīkojot aktivitātes dabā, sportiskus notikumus, kā arī lekcijas un darbnīcas par videi draudzīgu dzīvesveidu.

Organiser

Friends of Earth Latvia

MOBILITYACTIONS archive