Registered actions

Mobility action - day on the bike

22 September 2017
Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga
Latvia
Promoting an active lifestyle and marking the "International day without cars", employees of defence sector (soldiers, national guards and young guards) will participate in Mobility action by cycling, exploring the heritage features in Riga related to the history and culture of defence.
Veicinot aktīvu dzīvesveidu un atzīmējot "Starptautisko dienu bez auto", aizsardzības nozares darbinieki, karavīri, zemessargi un jaunsargi piedalīsies velo braucienā, izzinot kultūrvēsturiskus objektus Rīgā, kuri saistīti ar aizsardzības vēsturi un kultūru.

Organiser

Ministry of Defence of the Republic of Latvia

MOBILITYACTIONS archive