Registered actions

Cycling tours and hikes in Lucavsala

Permanent since 01 March 2017
Lucavsala, Rīga
Latvia
Eco community of Lucavsala (Lucavsalas Ekokopiena) organizes cycling tours and hikes to explore the territory of Lucavsala once in a month.
The purpose of the expeditions is to attract inhabitants of Riga to develop gardens in this area of Riga.
Lucavsalas Eko kopiena regulāri organizē Lucavsalas iepazīšanās ekspedīcijas - velo braucienus un pārgājienus.
Ekspedīciju mērķis ir iepazīstināt mazdārziņu meklētājus ar Lucavsalas floru un faunu, iespējamajiem kaimiņiem un par to, kas ir jāizdara, lai izīrētu un iekārtotu savu dārziņu.

MOBILITYACTIONS archive