Registered actions

Daugavpils Fotoreiss

23 September 2017
Daugavpils cycling park, Daugavpils city, Latvia
Latvia
The main idea of the event is to promote interesting and healthy free time activities time for children, youngsters, adults and families. To promote the bicycle as an environmentally friendly and friendly vehicle. The race is for anyone who likes active life style.
Pasākuma ideja ir veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli. Sniegt iespēju aizraujošā veidā apskatīt kultūrvēsturiskas un interesantas vietas Daugavpils pilsētā. Sacensības ir domātas ikvienam aktīva dzīvesveida cienītājam.

MOBILITYACTIONS archive