Registered actions

Recycle! Bring! Win!

10 June 2017 - 19 September 2017
"Ķīvītes", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV 3430 Latvia
Latvia
The purpose of the campaign is to encourage the inhabitants of the region to recycle, but we also encourage residents to choose more environmentally friendly ways of transportation, and come to us with a bicycle, because the way to landfill "Ķīvītes" is good and somewhat even pictorial.
Akcijas mērķis ir rosināt reģiona iedzīvotājus aktīvi šķirot, bet arī aicinām iedzīvotājus izvēlēties videi draudzīgākus braucamrīkus un atbraukt pie mums ar velosipēdu, jo līdz mums ceļš ir labs un nedaudz pat gleznains.

MOBILITYACTIONS archive