Registered actions

Liepaja Bike Summer 2017

Permanent since 01 June 2017
Liepājas pilsēta un bijušā Liepājas rajona tagadējo novadu teritorijas.
Latvia
Event during 3 summer months to promote bike usingas daily mean of transport.
Pasākums ir domāts ikdienas velo lietošanas popularizēšanai pilsētā un bijušā Liepājas rajona novadu teritorijās, lai, tādējādi, veicinātu dabas resursu saglabāšanu un vides aizsardzību, īpaši pilsētvidē.

MOBILITYACTIONS archive