Registered actions

Mobiliteit en omgeving: gedragsbeinvloeding

21 September 2017
Jaarbeursplein 22, Utrecht
Netherlands
What influence has the design of public spaces on behaviour of citizens? What can you do to influence peoples' behaviour which is shown in public space, for instance parking bicycles?
Wat is de invloed van ruimtelijke planning op het gedrag van mensen in de openbare ruimte? Wat kan je doen om te zorgen dat mensen het voorkeursgedrag vertonen? Denk bijv. aan fietsparkeren.

MOBILITYACTIONS archive