Registered actions

Promotional gifts for municipalities

16 September 2018 - 22 September 2018
Poland
Purchase of c.a. 15.000 promotional gifts for municipalities taking part in European Mobility Week.
Zakup ok. 15.000 sztuk materiałów promocyjnych dla miast biorących udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu.

MOBILITYACTIONS archive