Registered actions

Car-Free Day in Coca-Cola HBC Polska

04 September 2017 - 22 September 2017
Ul. Annopol 20 , 03-236 Warszawa
Poland
Car-Free Day is a initiative that promotes the use of alternative types of transportation, which falls on 22 September.
Dzień bez Samochodu to inicjatywa, która promuje korzystanie z alternatywnych środków transportu i przypada na 22 września.

MOBILITYACTIONS archive