Registered actions

ECOMOBILITY

01 June 2017 - 31 December 2017
Bielsko-Biała
Poland
The campaign to reduce the CO2 emission in transport and promote ecodriving, road safety and sustainable mobility in Bielsko-Biała city.
Kampania edukacyjna na rzecz obniżania emisji CO2 w transporcie mająca na celu popularyzację ecodrivingu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zrównoważonego transportu na terenie miasta Bielsko-Biała.

MOBILITYACTIONS archive