Registered actions

International conference "Autonomous future of road transportation"

19 September 2017
Warsaw, 21 Skalnicowa Str
Poland
The first in Poland, one of the most important events in the field of autonomous vehicles. The representatives of the automotive industry, the business world and scientists will meet to discuss the future of transport, especially autonomous vehicles. Conference participants will have the opportunity to test innovative and already available technology, also in real traffic.
Pierwsze w Polsce, wyjątkowe, jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń związanych z pojazdami autonomicznymi. Spotkają się przedstawiciele branży motoryzacyjnej i świata biznesu oraz naukowcy, by dyskutować o przyszłości transportu czyli jego autonomizacji. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość sprawdzenia innowacyjnej oraz dostępnej już teraz technologii, także w ruchu rzeczywistym.

Organiser

Motor Transport Institute

MOBILITYACTIONS archive