Registered actions

A Day without a car

22 September 2017
Bielsko-Biała, ul. Tartaczna 1
Poland
Family Picnic in Wapienica Valley to promote the forest protection and suistanable transport. In partnership with Forest District Bielsko we will plant trees near the roads. We want to show that more trees makes less polution in road reality.
Piknik rodzinny w Dolinie Wapienicy organizowany dla popularyzacji edukacji w zakresie ochrony lasów i zrównoważonego transportu. Przeprowadzimy akcję sadzenia drzew w przestrzeni przydrożnej - dla zwiększenia powierzchni ZIELONY PŁUC. Zorganizujemy pokazy i jazdy testowe elektrycznymi środkami transportu - rowerami, samochodami. Zorganizujemy liczne konkursy i gry rodzinne.

MOBILITYACTIONS archive