Registered actions

Walk with us! action

16 September 2019 - 22 September 2019
Rynek 2 , 38-300 Gorlice
Poland
Lokalne bary, restauracje i kawiarnie przygotowały na #mobilityweek specjalna ofertę, dostępną tylko w terminie 16-22 września 2019 r. Akcja ma za zadanie wypromować European Mobility Week.
Local bars, restaurants and cafes prepared for #mobilityweek special offer, available only from 16-22 September 2019. The campaign aims to promote the European Mobility Week.

MOBILITYACTIONS archive