Registered actions

Railway for schools

08 June 2019
al. Piłsudskiego 12 , 90-051 Łódź
Poland
Project „Railway for schools” is an art competition dedicated to primary schools pupils from the Lodzkie Region. The aim of the project is to promote railway as a an ecological mean of transport as well as modernized railway vehicles as part of investment projects. We try to interest the youngest inhabitants of our region to travel by ecological means of transport - by rail!
Projekt „KOLEJ NA SZKOŁY” to konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych z regionu łódzkiego. Celem projektu jest promocja kolei jako ekologicznego środka transportu oraz pojazdów kolejowych zmodernizowanych w ramach projektów inwestycyjnych. Staramy się zainteresować najmłodszych mieszkańców naszego regionu do podróżowania ekologicznym środkiem transportu - koleją!

Organiser

Office of the Marshal of the Lodzkie Voivodship

MOBILITYACTIONS archive