Registered actions

SKM for children

01 January 2019 - 30 December 2019
Poland
Every year, we implement the project SKM for children. Our employees visit nursery and primary schools and talk with children about safety in railway and encourage children to travel by public transport instead of cars. Moreover, we invite primary school children to our buildings. Children can see our repair hall and place, where we manage the trains.
Przez cały rok Spółka PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. prowadzi projekt skierowany do najmłodszych pasażerów. Nasi pracownicy odwiedzają placówki przedszkolne I wczesnoszkolne, aby przybliżyć dzieciom pracę na kolei oraz przypomnieć zasady bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Organiser

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

MOBILITYACTIONS archive