Registered actions

Bike trip " wind in the hairs"

18 September 2019
Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 , 35-508 Rzeszów , Poland
Poland
This will be a trip for kids in mountainbikes. Whe will be riding of a a bike roads and after kids take a first lessons about first aid kid.
Przejażdzka rowerowa po trasie rowerowej z dziećmi. Po przejazdzce odbedzie sie lekcja pierwszej pomocy przedmedycznej.

MOBILITYACTIONS archive