Registered actions

Information campaign

16 September 2019 - 22 September 2019
Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Poland
Launching an information campaign on active mobility in major polish rail stations and via social media.
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na największych dworcach kolejowych w Polsce oraz w mediach społecznościowych.

Organiser

Polskie Koleje Państwowe S.A.

MOBILITYACTIONS archive