Registered actions

European Mobility Week at OPEL Manufacturing Poland

16 September 2019 - 22 September 2019
Gliwice ul. Adama Opla 1 44-121
Poland
During the European Mobility Week , we prepared the special challenge: together with our employees, we want to travel 20,000 km by other means of transport than a car, and reduce CO2 emissions by 5,000 kg.
Podczas tygodnia zrównoważonego transportu wspólnie z naszymi pracownikami przygotowaliśmy wyzwanie, chcemy przejechać 20 000 km innym środkiem transportu niż samochód i zmniejszyć emisję CO2 o 5 000 kg.

MOBILITYACTIONS archive