Registered actions

Car Free Day in Lower Silesian Cycling Land

22 September 2019
55-140 Żmigród, Zespół Pałacowo - Parkowy
Poland
Family cycling rally through the Barycz Valley Landscape Park. Joyful bicycle picnic near the hictoric palace in Żmigród - active recreation for whole families, games and sports from good old days in the open air. All about healthy food - sport activities - environmental friendly tansport - no waste!
Rodzinny Rajd Rowerowy po unikatowym obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Radosny Piknik Rowerowy przy zabytkowym pałacu w Żmigrodzie - aktywny wypoczynek dla całych rodzin, gry i zabawy z dawnych lat na świeżym powietrzu. Wszystko w temacie zdrowego odżywania - aktywności sportowej - przyjaznej środowisku komunikacji - redukcji odpadów!

MOBILITYACTIONS archive