Registered actions

Free Public Transport

Permanent since 24 June 2019
Poland
Since 2019 residents of Głuszyca as well ass tourists have the opportunity to travel by free public transport. The vehicles used are low-emission and help to reduce exhaust fumes. Those vehicles are also adapted for people who use wheelchairs.
Od 2019 roku mieszkańcy Głuszycy oraz odwiedzający ją turyści mają możliwość poruszania się bezpłatną komunikacją publiczną. Wykorzystywane pojazdy są niskoemisyjne i pomagają redukować ilość spalin. Dodatkowo sa przystosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

Organiser

City of Głuszyca in Poland

MOBILITYACTIONS archive