Registered actions

Co-organization of a transport picnic in Warsaw

21 September 2019
Arriva, Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, Polska
Poland
In cooperation with the PTA in Warsaw, Urban Transport Fan Society, other city operators ( MZA, Tramwaje Warszawskie, Metro) we organize a family, transport picnic in Warsaw. The event promotes sustainable public transport.
We współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego, Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz innymi operatorami komunikacji w Warszawie ( MZA, Tramwaje Warszawskie, Metro) organizujemy transportowy, piknik rodzinny w Warszawie. Wydarzenie promuje zrównoważony transport publiczny.

Organiser

Arriva Poland

MOBILITYACTIONS archive