Registered actions

Informing employees about the European Mobility Week

16 September 2019 - 22 September 2019
Poland
Information on the European Mobility Week will also be made available on PKP Intercity’s intranet. With the announcement of the “Torami i na dwóch kółkach” challenge, employees received plenty of information on the origins of the European Mobility Week campaign, its objectives and the mobilityweek.eu website.
Informacje na temat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu będą udostępniane także w Intranecie PKP Intercity. Wraz z ogłoszeniem zadania „Torami i na dwóch kółkach” pracownicy uzyskali szereg informacji o genezie kampanii European Mobility Week, celach jakie je przyświecają oraz stronie internetowej mobilityweek.eu.

Organiser

PKP Intercity S.A.

MOBILITYACTIONS archive