Registered actions

Competition of bicycles, rollers, scooters

17 September 2020
Alexandria, str. Carpati, nr. 15, judetul Teleorman
Romania
Students of the Stefan cel Mare Alexandria Gymnasium School will hold competitions with bicycles, rollers, scooters to encourage people to choose active modes of travel, to combine walking, cycling, rollerblading, scootering with public transport.
Elevii Şcolii Gimnaziale Stefan cel Mare Alexandria vor desfăşura întreceri cu biciclete, role, trotinete pentru a încuraja oamenii să aleagă moduri active de deplasare, să îmbine mersul pe jos, cu bicicleta, role, trotineta cu transportul public.

Organiser

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

MOBILITYACTIONS archive