Registered actions

'Competition of bicycles, rollers, scooters' in Romania

18 September 2020
Rosiori de Vede, str. Dunarii, nr. 126, judetul Teleorman
Romania
The students of Aexandru Deparateanu Rosiori de Vede Gymnasium School will hold competitions with bicycles, rollers, scooters to encourage people to choose active modes of travel, to combine walking, cycling, rollerblading, scooter with public transport.
Elevii Școlii Gimnaziale Aexandru Deparateanu Rosiori de Vede vor desfășura întreceri cu biciclete, role, trotinete pentru a încuraja oamenii să aleagă moduri active de deplasare, să îmbine mersul pe jos, cu bicicleta, rol, trotineta cu transport public.

Organiser

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

MOBILITYACTIONS archive