Registered actions

Keep moving!

19 September 2018
Costuleni, Iasi
Romania
Life in motion ! Cycling contest for our school students. On Wednesday, September 19, 2018, students will be challenged to line up at the starting line and cycle through the polygon.
Viaţa în mişcare ! Concurs de ciclism pentru elevii şcolii noastre. Miercuri, 19 septembrie 2018, elevii vor fi provocaţi să se alinieze la linia de start şi să parcurgă un traseu cu bicicleta în poligon.

MOBILITYACTIONS archive