Registered actions

'Cycling race on the route Videle - Tamasesti and return' in Budapest, Romania

21 September 2020
Orasul Videle, Str. Republicii Nr. 2, judetul Teleorman
Romania
Ecological awareness and education action, where a cycling race is organized by the Group of cyclists from Videle, Theoretical High School and the gymnasium schools of Zimnicea.
Acţiune de conştientizare şi educaţie ecologică, unde este organizată o cursă de ciclism de către Grupul de bicicliști din Videle, Liceul Teoretic și școlile gimnaziale ale orașului Zimnicea.

Organiser

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

MOBILITYACTIONS archive