Registered actions

The 'Therapeutic Avenue'

18 September 2017 - 22 September 2017
Parcul Regina Maria, loc. Fagaras, jud. Brasov
Romania
The 'Therapeutic Avenue' is an ideal solution for relaxing and relieving stress. Children are encouraged to spend more time in nature and go barefoot. Experimenting barefoot on various natural supports can solve some physical and mental disorders that modern man suffers.
Aleea Terapeutica este o soluție ideală pentru relaxare și înlăturare a stresului. Copiii sunt încurajaţi să petreacă mai mult timp în natură şi să meargă desculţi. Experimentarea mersului desculț pe diferite suporturi naturale poate rezolva unele afecțiuni de care suferă omul modern.

MOBILITYACTIONS archive