Registered actions

EUROPEAN MOBILITY WEEK 2017 - Healthy mobility in an environment without pollution

29 August 2017
JUDEȚUL TIMIȘ
Romania
PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA, Environmental Protection Agency, Gătaia High School, in collaboration with other schools, will organise educational activities to encourage local authorities to introduce and promote sustainable transport measures from 16-22 September 2017. The theme will be healthy mobility in an environment without pollution.
PALATUL COPIILOR TIMIȘOARA, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Liceul Teoretic Gătaia în colaborare cu alte instituții școlare vor organiza activități educative cu scopul încurajării autoritățlor locale de a introduce și promova măsuri de transport sustenabil, în perioada 16-22 septembrie 2017. TEMA: O MOBILITATE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN MEDIU NEPOLUAT.

MOBILITYACTIONS archive