Registered actions

GO for it!

16 September 2018 - 22 September 2018
Kungsbroplan, Stockholm
Sweden
The 2030-secretariat will, throughout the European Mobility Week, organize meetings, seminars and publish reports about sustainable mobility, with a focus on multimodality.
2030-sekretariatet kommer under Mobilitets&trafikantveckan att organisera seminarier, möten och publicera rapporter och artiklar om hållbar mobilitet med ett multimodalt fokus. Sekretariatet kommer också att medverka på händelser runt om i landet.

Organiser

Fores - Forum for Reforms, Entrepreneurship & Sustainability

MOBILITYACTIONS archive