Registered actions

Information material about cykling in the County of Blekinge

20 August 2018 - 31 December 2018
Valhallavägen 1, 37141 Karlskrona
Sweden
Public authorities have made joint information material that focus on the theme cycling, called "Cycle in Blekinge". Positive aspects for the environment and for the health is lifted in the campaign, such as traffic rules and safety aspects.
Offentliga aktörer i Blekinge har tagit fram ett gemensamt informationsmaterial på temat cykling, kallat "Cykla i Blekinge". Positiva aspekter som att cykling är bra för vår miljö och vår hälsa lyfts, tillsammans med aspekter kring trafikregler och trafiksäkerhet.

MOBILITYACTIONS archive