Registered actions

5th Bartin Cycling Festival

30 August 2018 - 02 September 2018
Bartin
Turkey
Cyling festivals are held every year by our organization from 2013 on. Aprx. 200 people from different cities including international guests are welcomed.
Her yıl derneğimizce düzenlenen bisiklet festivalleri 2013 yılından bu yana organize edilmektedir. estivale yerli ve yabancı 200 ün üzerinde katılım olmaktadır.

Organiser

Bartin Pedaldaslar Cycling Association

MOBILITYACTIONS archive