Registered actions

'Environmental Friendly Riders of Trakya' Turkey

18 September 2020
Edirne / Turkey
Turkey
Edirne in general and Trakya University is in particular calm yet suitable region for mobility events such as cycling, walking and running. This is based on the number of features such as suitable geography, culture of the society as well as appropriate climate.
Bisiklet kullanma, yürüme ve koşma gibi hareketlilik etkinlikleri için, genel anlamda Edirne, özellikle de Trakya Üniversitesi sakin ancak uygun bölgede yer alması sayesinde cazip özelliktedir. Bu çeşitli özellikler sayesinde sağlanmakta olup bunlardan bir kısmı uygun coğrafi yapı, toplumun kültürünün yanı sıra uygun iklim şartlarına sahip olması yer almaktadır.

MOBILITYACTIONS archive