Registered actions

Bike to Work

20 September 2018
Uzhhorod city, Naberezhna (embankment) Nezalezhnosti, by the monument of Augustin Voloshyn.
Ukraine
Motivating people living in the city of Uzhhorod to use bikes as a daily mode of transport to get to work and back, or for other daily tasks etc.

Organiser

AGENTSTVO SPRYYANNYA STALOMU ROZVYTKU KARPATSKOGO REGIONU FORZA, GO

MOBILITYACTIONS archive