Registered actions

'Cycling is Life' - Bartin City cycling tour

17 September 2017
Bartın Belediyesi - Gazhane Kultur Parkı , (Bartin Municipality - Gazhane Culture Park)
Turkey
Bartin Pedaldaslar cycling association is an NGO with 55 active members who are cycling in Bartin vicinity. We organise bike fests and tours around the city. During EUROPEAN MOBILITY WEEK 2017, together with Bartin Municipality we will organise 35 km bicycle tour in which all citizens will be invited.
Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Derneği 55 aktif üyesi olan ve Bartın ve yakın çevresinde bisiklete binenlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Bartın bisiklet festivalleri ve turlar düzenlemektedir. Avrupa Hareketlilik Haftası 2017 Bartın etkinlikleri kapsamında da Bartın Belediyesi destekleri ile 35 kmlik "Bisiklet Yaşamdır Bartın Turu" na tüm halkımız davetlidir.

Organiser

Bartin Pedaldaslar Cycling Association

MOBILITYACTIONS archive