Registered actions

Selfies competition for train passangers

16 September 2018 - 22 September 2018
Turgeneva iela 14, Riga
Latvia
All train passangers are invated to participate in competiotion during Mobility week 2018. Particiants must take at least two pictures, where he or she combinates train with any other tipe of movement (by bike, by foot, by other public transport etc.), thereby showing his or her kind of multimodality.
Vilcienu pasažieri Moblitātes nedēļas 2018 ietvaros tiek aicināti piedalīties fotokonkursā. Dalībniekiem ir jānobildē vismaz divi fotoattēli, kuros redzams, kā viņš/viņa pārvietojas vilcienā un pārvietojas vēl vismaz vienā citā veidā (ar velosipēdu, ar kājām, ar citu sabiedrisko transportu), tādējādi parādot savu multimodalitāti.

MOBILITYACTIONS archive