Registered actions

We Drive Solar

Permanent since 16 July 2018
Stadhuisplein 1
Netherlands
The city Zoetermeer gets shared cars that run on solar energy. With this project Zoetermeer wants to stimulate both electric driving and car sharing. In the coming months, different departments of the municipality will test four cars. After that, residents can also use these cars. The four cars receive power from the solar panels on the roof of the City Hall.
De gemeente Zoetermeer heeft vier deelauto’s die op zonne-energie rijden. De auto's ontvangen hun stroom via de zonnepanelen op het dak van het stadhuis. Met dit project wil de gemeente zowel het elektrisch rijden als het delen van auto’s stimuleren. De komende maanden gaan verschillende afdelingen van de gemeente vier auto’s testen. Daarna kunnen ook inwoners gebruik maken van deze auto’s.

MOBILITYACTIONS archive