Registered actions

Cycle Fun at the Damplein in Dordrecht

30 June 2018
Damplein Dordrecht
Netherlands
A fest for cyclists:

- Open Dutch championship of slow biking
- information about bicycle theft
- adjustments of bikes to individual cyclists
- trial of tricycles
- collecting ideas from cyclists which can be handed to the vice mayor and other politicians.
Op het voetgangersgedeelte van het Damplein zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals wedstrijden slow biking (100 meter), fietsgraveren, fietsafstellen en proeffietsen op driewielfietsen.

MOBILITYACTIONS archive