Registered actions

Lunch for bikers

16 September 2018 - 22 September 2018
ul. Chałubińskiego 4/6 , 00-928 Warszawa
Poland
During the European Mobility Week each employee which will come to work by bike will receive a free lunch!
This Action aims at attracting more Ministry's employees to active mobility.
W czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu każdy pracownik Ministerstwa, który przyjedzie do pracy rowerem, otrzyma darmowy obiad.
Akcja ma na celu zachęcenie pracowników do aktywnych form mobilności.

MOBILITYACTIONS archive