Registered actions

Transport Day

29 September 2018
ul. Chałubińskiego 4/6 , 00-928 Warszawa
Poland
Number of events related to transport promotion, including night walk in railway tunnel, presentation of retro handcars and gliders, as well as workshops and contests.
Szereg wydarzeń, związanych z promocją transportu, w tym nocny spacer tunelem średnicowym, pokaz retro drezyn i szybowców, a także warsztaty i konkursy.

MOBILITYACTIONS archive