Registered actions

Free train travel in the Pomeranian Voivodeship

22 September 2018
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego , Departament Infrastruktury , Siedziba Departamentu: , ul. Równa 19/21 (Budynek Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego) , 80-067 Gdańsk , tel.: (58) 32 68 470, fax: (58) 32 68 617 , e-mail: dif@pomorskie.eu
Poland
On the day of the European Car Free Day, September 22, 2018 -every passenger who owns or co-owns a passenger car -
on the basis of the valid registration certificate of the vehicle shown during the ticket inspection, of which he is the owner or co-owner will be able to travel by all trains of railway operators Przewozy Regionalne Sp. z o.o. and PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. in the Pomerania.
„W dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, czyli 22 września 2018 roku – każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego – na podstawie okazanego podczas kontroli biletów ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem będzie miał możliwość przejazdu wszystkimi pociągami operatorów kolejowych PolRegio i PKP SKM.

Organiser

Pomeranian Voivodeship

MOBILITYACTIONS archive