Registered actions

Bike day

16 September 2019 - 20 September 2019
Lasarettvägen 1, Gävle, Sweden
Sweden
Visitors and employed can visit cycle garages to control their bikes . They can try electric bikes, bikes with stadded and helmets.
We also offers the departments to try to use Electric bikes during one week insted of using a car when they go for meeting or visiting patients.
We have information at Instagram and Intranet about our traveling linked to economy, helth and the Environment.
Under veckan har vi kampanj på intranet och Instagram om vårt resande och hur det påverkar klimat och hälsa. På de största sjukhusen finns cykelverkstäder på plats för att besikta besökarnas cyklar så de är säkra. Besökarna får testa elcyklar, cyklar med dubbdäck och prova hjälmar.
Vi erbjuder verksamheterna att testa elcykel under en vecka till möten och kundbesök, istället för bilen.

MOBILITYACTIONS archive