Registered actions

Seminar - How does reduced accessibility by car affect the prosperity of urban centres?

17 September 2019
The Lobby, Regeringsgatan 61, 111 56 Stockholm, Sweden
Sweden
Is the lack of car parking in the city center a limiting factor for the well-being of the city center or could it it be that it provides conditions for a more attractive urban environment for walking and cycling and more visitors?

Welcome to a seminar on the 17th September 6-8pm with release of new study with research and interviews with experts in the field.
Är brist på bilparkering i centrum en begränsande faktor för stadskärnans välmående eller kan det vara tvärt om så att det ger förutsättningar för en mer attraktiv stadsmiljö för gång och cykel och fler besökare?

Välkommen till ett seminarium den 17 september klockan 18.00-20.00 där senaste forskningsläget utifrån litteratur och intervjuer med experter presenteras.

MOBILITYACTIONS archive