Registered actions

Regijska Celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp

01 August 2019 - 31 December 2020
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
Slovenia
The Posoški Development Center, in cooperation with stakeholders, is preparing a Regional Sustainable Mobility Plan for the Julian Alps.
Posoški razvojni center v sodelovanju z deležniki pripravlja Regijsko celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp.

Organiser

Posoški razvojni center

MOBILITYACTIONS archive