Registered actions

Grad Pazin

16 September 2015 - 22 September 2015
Družba Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin
Croatia
U okviru Europskog tjedna kretanja u Gradu Pazinu provesti će se niz aktivnosti koje se odnose na kretanje i promet s ciljem poticanja građana na planiranje i kombinirano korištenje raznih oblika prijevoza za dolazak u školu i na posao. Aktivnostima će se nastojati osvijestiti građane i na važnost kretanja za njihovo zdravlje kao i utjecaj na cjelokupnu kvalitetu života i očuvanja okoliša.

Organiser

Grad Pazin

MOBILITYACTIONS archive