Registered actions

Healthy Steps

23 September 2017
Ulica Slavonskih graničara, Nova Gradiška, Croatia
Croatia
The action is organized by the ''Our children'' community and Europe Direct Information Centre Nova Gradiska in order to promote healthy lifestyle, especially among schoolchildren. Main goal of this action is to encourage children to walk more in everyday life, instead of using other means of transport, which will have a positive effect on their mental and physical health.
Aktivnost je organizirana u suradnji društva ''Naša djeca'' i Europskog informacijskog centra Nova Gradiška s ciljem promocije zdravog načina života, posebice među djecom školske dobi. Glavni cilj ove akcije je potaknuti djecu da više hodaju u svakodnevnom životu, umjesto da koriste druge oblike prijevoza, što će imati pozitivan učinak na njihovo mentalno i fizičko zdravlje.

MOBILITYACTIONS archive