Registered actions

European Mobility Week campaign for Sadales tīkls AS employees Join the Virtual Sports Club - 2!

16 September 2019 - 22 September 2019
The whole territory of Latvia
Latvia
The campaign "Join the Virtual Sports Club - 2!" for Sadales tīkls AS employees is being launched once again in honour of the European Mobility Week. Employees are encouraged to use the phone app to track kilometres travelled, calories burnt and time spent moving. During the campaign, the most active members of the club will have a chance to earn prizes.
Par godu European Mobility Week akcija “Iesaisties virtuālajā sporta klubā -2!" AS Sadales tīkls darbiniekiem tiek izsludināta atkārtoti. Ar telefona aplikācijas palīdzību darbinieki tiek mudināti uzskaitīt gan pievarētos km, gan patērētās kcal, gan laiku, kas pavadīts, veicot ar pārvietošanos saistītas fiziskās aktivitātes. Akcijas laikā aktīvākie kluba dalībnieki varēs nopelnīt balvas.

MOBILITYACTIONS archive