Registered actions

Sadales tīkls AS campaign Join the Virtual Sports Club!

13 May 2019 - 13 June 2019
The whole territory of Latvia
Latvia
Sadales tīkls AS has created a virtual sports club for its employees. The operation of the club is organised via the free Strava app, and in May 2019 the campaign Join the Virtual Sports Club! was launched. Employees were encouraged to download the app on the phone and track kilometres travelled, calories burnt and time spent moving.
AS Sadales tīkls darbiniekiem izveidoja virtuālu sporta klubu, kura darbība tiek organizēta ar bezmaksas aplikācijas Strava palīdzību, un 2019.gada maijā izsludināja akciju “Iesaisties virtuālajā sporta klubā!”. Darbinieki tika mudināti lejuplādēt aplikāciju telefonā un uzskaitīt gan pievarētos km, gan patērētās kcal, gan laiku, kas pavadīts, veicot ar pārvietošanos saistītas fiziskās aktivitātes.

MOBILITYACTIONS archive