Registered actions

BALTA carfleet makeover: Encouraging employees to pick bicycles over taxis!

Permanent since 01 May 2019
Raunas 10
Latvia
In the beginning of Summer 2019 on its way toward greener and more sustainable way of conducing business BALTA complemented its carfleet with 3 new additions - beautiful, environmentally friendly, branded... bicycles! All employees of the company are now kindly encouraged to use bicycles instead of company's cars or taxis for shorter rides to benefit both our environment and our well being!
2019. gada vasaras sākumā, turpinot "zaļākas" un ilgtspējīgākas aktivitātes uzņēmumā, BALTA papildināja savu transportlīdzekļu parku ar 3 jauniem spēkratiem - skaistiem, dabai draudzīgiem velosipēdiem! Visi uzņēmuma darbinieki tagad ir aicināti izmantot velosipēdus uzņēmuma auto vai taksometru vietā tuvākiem braucieniem, lai darītu labu gan videi, gan pašiem sev!

MOBILITYACTIONS archive