Registered actions

Blue Shock Bike

Vecā Ostmala 22, Liepāja
Latvia
The Blue Shock Bike offers a bike ride for even greater enjoyment. The electric bicycle - a bicycle equipped with a battery and electric motor allows you to move faster and effortlessly.
Blue Shock Bike piedāvā braucienu ar divriteni pārvērst par vēl lielāku baudījumu. Elektrodivritenis - ar bateriju un elektrodzinēju aprīkots divritenis ļauj Jums pārvietoties ātrāk un bez fiziskas piepūles.

MOBILITYACTIONS archive