Registered actions

Hive.mobility: innovation centre for smart and green mobility

De Bunders 1, 9747 AX Groningen
Netherlands
Hive.mobility is the innovation centre in the field of mobility in the Northern Netherlands. Here, we work together to develop smart and green mobility solutions for passenger and freight transport.
We achieve results by joining forces. Within hive.mobility, this is being done by knowledge and educational institutions, government institutions, companies, entrepreneurs and non-profit organizations.
Hive.mobility is het innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Hier werken we samen aan de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer.
Resultaat bereiken we door het bundelen van onze krachten. Dit doen we met kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, ondernemers en non-profit organisaties.

MOBILITYACTIONS archive